8FO. Canh chua cá hoặc tôm (Spicy)(Regular Size) 🌶️

$32.95

8FO. Canh chua cá hoặc tôm (Spicy)(Regular Size) 🌶️

$32.95