8FO. Canh chua cá hoặc tôm (Spicy)(Regular Size) 🌶️

$40.00

8FO. Canh chua cá hoặc tôm (Spicy)(Regular Size) 🌶️

$40.00