Showing all 37 results

WELCOME to New Saigon Restaurant! At here, you can enjoy many delicious Soups such as Phở đặc biệt (Tái, Nạm, Gầu, Gân, Sách, Bò viên); Phở tái (Regular Size); Hủ tíu khô; Hoành thánh tôm thịt, bò viên; Mì vịt quay,… Let’s enjoy this delicious food at New Saigon!